PRIVACY

Privacy beleid

PRIVACYBELEID Clikebikes

 

1. Inleiding

1.1. Deze verklaring beschrijft het beleid van Clikebikes B.V. (KvK72408421) op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens.
1.2. Clikebikes biedt onder andere via haar websites verschillende producten en diensten aan. Daarbij verwerkt Clikebikes privacygevoelige informatie (persoonsgegevens).
1.3. Clikebikes gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Clikebikes houdt zich daarbij aan de toepasselijke privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en het Uitvoeringsbesluit.

2. Contact met Clikebikes

Als u naar aanleiding van deze verklaring contact met Clikebikes wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.
Telefonisch: 078 693 3614
Mail: info@clikebikes.com
Website: www.clikebikes.com
Post: Van Hennaertweg 27, 2952 CA Alblasserdam

3. Gebruik van persoonsgegevens

3.1. Bij het gebruik van onze diensten en website(s) kunt u persoonsgegevens invoeren en laat u anderszins bepaalde gegevens achter.

4. Persoonsgegevens

4.1. Afhankelijk van de diensten die Clikebikes aanbiedt, kan Clikebikes de volgende persoonsgegevens van u verwerken:
(a) naam
(b) adresgegevens
(c) telefoonnummer
(d) e-mailadres
(e) geboortedatum
(f) geslacht
technische meetgegevens van apparatuur zoals een IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en uw surfgedrag op onze website(s)

5. Doeleinden

5.1. Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van de diensten of functionaliteiten die u gebruikt):
(a) inschrijving voor een evenement of een nieuwsbrief;
(b) marketing, waaronder het toesturen van informatie, uitnodigingen of aankondigingen;
(c) evaluatie van evenementen en dienstverlening;
(d) selecteren van modellen die zich aanmelden via de modellenwedstrijd en het aanschaffen van de bijbehorende kleding voor de foto- of filmopname.
(e) gebruik van alle functionaliteiten en diensten op de website van Clikebikes;
(f) verbeteren van de website van Clikebikes.
(g) het vervullen van garantieverplichtingen en productherroepingen en het behandelen van klachten
(h) het voldoen aan onze wettelijke verantwoordelijkheden

6. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

6.1. Clikebikes stuurt de door u verstrekte gegevens niet door aan derde partijen.
6.2. Indien Clikebikes uw gegevens aan een derde verstrekt, zorgt Clikebikes ervoor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Deze verwerking van persoonsgegevens wordt vastgelegd in een verwerkersovereenkomst, waarin onder andere is afgesproken dat uw gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van onze werkzaamheden.
6.3. Clikebikes zal verder geen gegevens aan andere partijen verstrekken dan de hierboven bedoelde, tenzij dat wettelijk is toegestaan of is verplicht.

7. Beveiliging en bewaring

7.1. Clikebikes neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Clikebikes zorgt er bijvoorbeeld voor dat alleen bepaalde personen toegang hebben tot uw gegevens, dat die toegang is afgeschermd en door gebruik te maken van firewalls, veilige servers en gegevensverwerkingsovereenkomsten met derden.
7.2. Clikebikes bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat betekent dat Clikebikes uw gegevens niet langer bewaart dan nodig is om de betreffende dienst(en) aan u te leveren. Het voorgaande is niet van toepassing indien Clikebikes uw gegevens langer moet of mag bewaren op grond van een wettelijke verplichting.

8. Cookies en profilering

8.1. Wij verzamelen gegevens voor analyse doeleinden om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten en gebruikers van deze website, zodat wij onze website verder kunnen verbeteren en onze producten en diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om te kunnen analyseren hoe de site gebruikt wordt. Verdere informatie over cookies en het gebruik hiervan kun je lezen op onze cookies-pagina.
Daarnaast kan Clikebikes gebruik maken van analytische cookies om het gebruik van de website te analyseren en de website te verbeteren. Daarvoor maken wij gebruik van Google Analytics. De verkregen informatie, waaronder het IP-adres van uw apparaat, wordt door Google opgeslagen in de Verenigde Staten. Voor meer informatie lees het privacybeleid van Google en het specifieke privacybeleid van Google Analytics.
8.2. Het al of niet toestaan van cookies kunt u wijzigen in de instellingen van uw browser.

9. Websites van derden

De website van Clikebikes kan verwijzingen naar andere websites bevatten, zoals hyperlinks. Clikebikes is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door die websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik van die websites van derden.

10. Social media

De social media knoppen op deze website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via social media netwerken Facebook, YouTube en Linkedin. Indien u op deze knoppen klikt worden uw persoonsgegevens verwerkt door het des-betreffende social media netwerk. Lees de privacyverklaringen van Facebook, YouTube en Linkedin om te zien hoe deze netwerken met uw persoonsgegevens omgaan.

11. Wijzigingen

Clikebikes kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

12. Uw rechten: inzage en wijzigen van gegevens

U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Daaronder valt het recht om Clikebikes een verzoek te doen tot inzage, beperking, rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens. Ook kunt u vragen om uw persoonsgegevens aan u over te dragen. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen vier weken een overzicht van uw persoonsgegevens. U kunt een dergelijk verzoek toesturen aan info@clikebikes.nl.

13. Klachten

Clikebikes hoort het graag indien u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

14. Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de toepasselijke wet- en regelgeving, is Clikebikes B.V.

Privacybeleid

Privacy Policy Clikebikes

1. Preface

Wij beschouwen het als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. On this page we tell you which data we collect when you use our website, why we collect those data and how we use them to improve your experience. We recommend you read this carefully.
This privacy policy governs the services of Clikebikes. Clikebikes is not responsible for the privacy policy of other websites and sources, not even those websites and sources we refer to from this website. By using this website you state to accept our privacy policy.
Clikebikes respects the privacy of all the users of its site and ensures that the personal information you provide to us is used and secured properly.

2. Use of personal details

By using our website and service you may leave certain details with us. They may be personal details, such as your e-mail address, telephone number or address details, as a result of completing a contact form or application form. It is necessary to complete those personal details so we can process your request. These forms tell you which fields are required and which are optional.

3. Use of the website

This website contains information about our products and services and by consulting or downloading certain information you may leave some details. We use those details to provide you with the correct information and to provide the most personalised experience. We can also use this information to obtain insight into the part of the website you visited.

4. Cookies

We collect details for analysis purposes in order to obtain a better insight into our customers and users of our website in order to improve this website even further and to develop our products and services.
This website uses “cookies” (text files that are put on your computer) to analyse how the site is used. For more information about cookies and their use, visit our cookies page.

5. Finally

We do not collect or use information for purposes other than those described in this privacy policy, unless we obtained explicit prior permission.

This information is not shared with third parties, unless explicit prior permission was granted. In some cases the information may be shared internally. Our employees are obliged to respect the confidentiality of your details.

This privacy statement is in line with the use and the options of this website. Any amendments and/or changes to this site may lead to changes to this privacy statement. Therefore we recommend you read this privacy statement on a regular basis.

If you have any questions or comments about this privacy policy or other parts of this website or about our products and services you can contact us by sending an e-mail to info@clikebikes.com.

Share This